Historie

Elizbeth Otter-KnollDe Elisabeth Otter-Knoll Stichting werd gesticht door Johanna Elisabeth Sophia Knoll (1818-1900). Elisabeth Otter-Knoll had
door huwelijken en erfenissen een flink vermogen vergaard en besloot bij testament ‘De Stichting voor Dames uit de deftige stand’ tot enig erfgenaam te benoemen. Vlak voor haar dood verduidelijkte zij haar wens: ‘[Het is] mijn verlangen in het leven te roepen een stichting voor fatsoenlijke Dames die onvermogend en zonder eigen schuld niet in staat zijn in haar eigen onderhoud te voorzien’. In 1894 kocht Elisabeth Otter-Knoll een terrein aan het Eikenplein in Amsterdam om het hofje voor deze Dames uit de deftige stand te realiseren.

Elisabeth Otter-Knoll heeft in diverse testamenten voorgeschreven en gereglementeerd wat haar wensen waren voor de door haar voorgestane voorziening. Ook heeft zij gedetailleerd aangegeven hoe de gebouwen van de naar haar vernoemde stichting eruit zouden moeten zien. Dit resulteerde in het gebouw aan het Eikenplein in Amsterdam, gebouwd door de Amsterdamse architect Jan van Looy, dat in 1912 in gebruik werd genomen.

In 1982 is het huis van Elisabeth verhuisd naar de huidige locatie aan de
Loowaard. Bij het ontwerpen van het gebouw werd in samenspraak met de Stichting
door de architecten De Vlaming, Salm en Fennis geprobeerd de door Elisabeth Otter-
Knoll bedoelde sfeer te behouden, onder meer door het overplaatsen van schouwen,
spiegels, luchters, schilderijen, meubels en klokken. Ook het idee van de binnentuin is
overgenomen van het gebouw aan het Eikenplein, zoals de wens was van de oprichtster.

Sinds september 2015 is er door de Elisabeth Otter-Knoll Stichting hard gewerkt om
nieuwe appartementen te realiseren. Naast deze nieuwbouw is het oude gebouw
getransformeerd tot zelfstandige woningen en gerenoveerd. De architecten Henk Duijzer
en Nicole Bemer-Weve van het architectenbureau LUX hebben samen met de
organisatie, in de geest van de wensen van Elisabeth Otter-Knoll, een
ontwerp gemaakt dat aangepast is aan de huidige tijd. Hierbij is wonen en zorg
gescheiden. De opening van het nieuwe concept vond plaats op 13 januari 2017. De
stichting heeft zich hiermee ontwikkeld tot een hedendaagse netwerkorganisatie.