Over de EOKS

Elisabeth Otter-Knoll biedt 112 seniorenwoningen in de vrije sector waarbij het accent ligt op ontmoeting en welbevinden.

In het huis van Elisabeth Otter-Knoll verblijft een groep senioren die collectief willen wonen vanuit een gelijksoortige leefstijl. De doelgroep karakteriseert zich door een sociale achtergrond en leefstijl waarbij de betrokkenheid en belangstelling voor de samenleving, de medemens en de cultuur centraal staan.

De bewoners zijn over het algemeen gesteld op een hoge mate van privacy, hebben een grote sociaal-culturele belangstelling en een sterke maatschappelijke betrokkenheid.

Het uitgangspunt van Elisabeth Otter-Knoll is alle bewoners met respect tegemoet te treden met behoud van benodigde distantie. Tevens alle bewoners zodanig te faciliteren dat zij zo lang mogelijk zelfstandig en in een prettige en veilige leefomgeving kunnen blijven wonen.

Directie is bereikbaar via receptie@eoks.nl of 020 644 5907
Directeur-bestuurder: Mevrouw Petra E. Donker

De Raad van Toezicht is bereikbaar via receptie@eoks.nl
Samenstelling Raad van Toezicht:
De heer  E.G.A. van Warmerdam (voorzitter)
De heer A.M.G. van der Laan (penningmeester)
De heer H.G.M. Blocks (lid)
De heer J. Saelman (lid)

Stichting Huurdersbelang Otter-Knoll (SHOK)
De Stichting Huurdersbelang Otter-Knoll (SHOK) behartigt de belangen van de bewoners en is een adviesorgaan van de directeur-bestuurder. De vijf leden van het bestuur zijn bewoners en worden ook gekozen door de bewoners. De SHOK vergadert eens per twee maanden met de directeur-bestuurder. Tevens is er twee keer per jaar een Algemene Bewoners Vergadering. De SHOK is altijd bereid om uw vragen te beantwoorden en staat open voor uw ideeën. Bij de receptie kunt u een bericht aan de SHOK achterlaten.

Het bestuur van de SHOK bestaat uit:
Mw. A.W.M. Straat – Gijsbers (voorzitter)
Dhr. A. Knottnerus (secretaris)
Dhr. E.W. Weinberg (penningmeester)
Mw. G. Ensing (lid)
Mw. H. van Rood Spijer (lid)

Stichting Vrienden Otter Knoll
De Stichting vrienden Otter-Knoll heeft als doel de bevordering van de sociale en culturele belangen van ouderen, met name ook van onze bewoners. Voor het onderhouden van contacten bij bijzondere verjaardagen en jubilea, voor het helpen bij de financiering van activiteiten en speciale projecten in en om het huis vraagt deze stichting jaarlijks een kleine, vrijwillige bijdrage van de bewoners.

De stichting Vrienden Otter-Knoll heeft een ANBI- status.

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit:
Mw. H. van Rood Speijer (voorzitter)
Dhr. A. Knottnerus (secretaris)
Dhr. E.W. Weinberg (penningmester)
Mw. M.R.M. Bleeker-Stalenhoef (lid)
Mw. D. Jekel – de Later (lid)